Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum
Plansze interaktywne z informatyki dla gimnazjum to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania informatyki w gimnazjum.

Materiał podzielono na następujące działy tematyczne:
- "Komputer kiedyś i dzisiaj",
- "Z czego składa się komputer",
- "Komputer a prawo",
- "System operacyjny a dane w komputerze",
- "Bezpieczny komputer",
- "Sieci komputerowe",
- "Internet",
- "Wyszukiwanie informacji",
- "Komunikacja w sieci",
- "Język HTML i budowa stron WWW",
- "Tworzenie dokumentów tekstowych",
- "Arkusze kalkulacyjne",
- "Bazy danych",
- "Grafika komputerowa",
- "Multimedia w komputerze",
- "Algorytmy i symulacje komputerowe".

Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę.
Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych.
Zalecane jest wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a korzystanie z programu w połączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo wzbogaca lekcję.


CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa

Zamówienia można składać również telefonicznie - tel. kom.: 694 294 027, tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl
Kategoria: Informatyka
Cena: 139 PLN  219 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty
Bestsellery