Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa klasy 4-6
Plansze interaktywne z informatyki dla szkoły podstawowej to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania informatyki w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej.

Materiał znajdujący się na planszach został podzielony zgodnie z następującymi działami tematycznymi:
-"Rozpoczęcie pracy z komputerem",
- "Korzystanie z komputera – podstawowe funkcje",
-"Komunikowanie się w Internecie",
-"Popularne programy komputerowe".

Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywaniekomentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę.
Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych.
Zalecane jest wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a korzystanie z programu wpołączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo wzbogaca lekcję.

CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa

Zamówienia można składać również telefonicznie - tel. kom.: 694 294 027, tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl
Kategoria: Informatyka
Cena: 139 PLN  219 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty