UMIEM LICZYĆ Szk.podst.1-3

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń

wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:

·        do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3

·        do zajęć ogólnych w klasach 1.

Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń:

·        świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dyskalkulii;

·        doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym;

·        są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się liczenia.

 

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

·        ćwiczenia interaktywne - do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych;

·        karty - do samodzielnej pracy uczniów.

Pomocne w edukacji włączającej

Zestaw Umiem jest pomocny w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów:

·        z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,

·        niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,

·        różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),

·        problemami ze spektrum autyzmu.

Ćwiczenia interaktywne i karty pracy z serii Umiem wykorzystują między innymi:

·        oddziaływania wielozmysłowe,

·        angażowanie aktywności ucznia, w tym aktywności ruchowej,

·        wspomaganie koncentracji,

·        unikanie sytuacji kłopotliwych dla ucznia pod względem emocjonalnym lub komunikacyjnym.
Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych:


syntezę i analizę wzrokową,
myślenie przyczyno-skutkowe,
orientację w przestrzeni,
spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
pamięć,
umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych.
Zestaw zawiera:

129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne
11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe,
30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.


Zamówienia można składać również telefonicznie 
tel. kom.: 694 294 027
tel.: 032-280-46-24 
Kategoria: Programy multimedialne
Programy multimedialne » Programy multimedialne- matematyka
Edukacja wczesnoszkolna » Matematyka e.w.
Cena: 390 PLNBrak komentarzyKoszyk jest pusty